Bezpečnostné značenie: Zákaz používania otvoreného ohňa, polyester, Ø 100 mm

Unikátny a obľúbený výrobok Bezpečnostné značenie: Zákaz používania otvoreného ohňa, polyester, Ø 100 mm originál od značky AJprodukty nájdete tu takmer zadarmo. Ceny od 3.36 €
Cena: 3.36 €

Zákazová značka so symbolom, ktorý naznačuje zákaz fajčenia a otvoreného ohňa v súlade s normou EN ISO 7010. Značky, ktoré zakazujú otvorený oheň zvyšujú bezpečnosť a pomáhajú vyhnúť sa požiarom, či výbuchom v rizikových oblastiach Tieto jasné značky informujú verejnosť o tom, že v oblastiach, kde sú umiestnené, platí zákaz fajčenia a otvoreného ohňa. Značka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010. Normy určujú nielen dizajn a farby bezpečnostných značiek, ale aj ich umiestnenie na pracovisku. Hlavným zmyslom týchto noriem je vytvorenie bezpečnostných značiek tak, aby boli jasné pre všetkých ľudí bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria.

Ďalšie produkty z kategórie AJ produkty


Top