Bezpečnostné značenie: Zákaz vstupu nepovolaným osobám, polyester, Ø 200 mm

Tento neodolateľný produkt Bezpečnostné značenie: Zákaz vstupu nepovolaným osobám, polyester, Ø 200 mm od značky AJprodukty ľahko môžete získať tu a teraz práve naozaj výhodne! Teraz za akčnú cenu 3.84 €
Cena: 3.84 €

Zákazová značka so symbolom, ktorý naznačuje zákaz vstupu nepovolaným osobám, v súlade s normou EN ISO 7010. Tieto zákazové značky pomáhajú znížiť riziko vzniku úrazov na pracoviskách a verejných priestoroch. Tieto značky informujú verejnosť, že do priestoru majú zakázaný vstup všetky nepovolané osoby. Značka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010. Normy určujú nielen dizajn a farby bezpečnostných značiek, ale aj ich umiestnenie na pracovisku. Hlavným zmyslom týchto noriem je vytvorenie bezpečnostných značiek tak, aby boli jasné pre všetkých ľudí bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria.

Ďalšie produkty z kategórie AJ produkty


Top